Milli

Milli Yarış Yöneticisi

Milli Yarış Yöneticisi (NRO)

Aşağıdaki niteliklere sahip olan milli hakemler merkez hakem kurulunun teklifi ve Federasyon Yönetim Kurulu onayı ile milli yarış yöneticisi kademesine yükseltilirler. 

Bu kademedeki lisanslar 4 yıl için vize edilir.

a) Milli hakemlik kademesinde en az 4 yıl görev yapmış olmak

b) Son 4 yıl içerisinde Federasyon programında yer alan en az 4 yarışta başhakem veya başhakem yardımcısı olarak görev yapmak

c) Yelken yarış kuralları ve uygulamalarına hâkim olmak

ç) Yarışı yönetebilecek yeterlilikte olmak.

Milli yarış yöneticisi kademesideki hakemlerin gelecek 4 yıl için statülerinin devam ettirilmesi aşağıdaki koşullara bağlıdır.

a) Federasyon programında yer alan en az 4 yarışta başhakem veya başhakem yardımcısı olarak görev yapmak,

b) Merkez hakem kurulu tarafından dağıtılacak özel raporlama formunu her görev yaptıkları yarış için ayrı ayrı olmak üzere tanzim etmek ve merkez hakem kuruluna göndermek. Belirtilen sayıda görevi tamamlayamayan milli yarış yöneticisinin statüsü askıya alınır, koşullar yerine geldiğinde tekrar başvuru hakkı mevcuttur. Bu uygulama her yıl Ocak ayı içinde yapılır.

Aktif eğitimler

Başl. Tarihi
Bitiş Tarihi
İl
İlçe
 

    Kategori Özellikleri

  • Yetenek seviyeri Tüm seviyler
  • Değerlendirmeler Evet
  • Sertifikasyon Evet